Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Bán công ty không doanh thu sổ sách đẹp năm 2013 hồ sơ sạch đẹp tại Hà Nội
Hinh

 

 Bán công ty không doanh thu sổ sách đẹp năm 2013 hồ sơ sạch đẹp tại Hà Nội
 I. Thông tin doanh nghiệp:
- Địa Chỉ: Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công Ty TNHH 1 TV
- Thành lập: năm 2013
- MSDN : 0106383xxx
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng
- Lĩnh vực hoạt động: Thương Mại,Dịch Vụ
-  Tình trạng pháp lý: Đầy đủ Giấy phép hoạt động. Không có vướng mắc pháp lý.                  
- Hiện trạng: đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Đã nộp mẫu 06 đăng ký sử dụng hóa đơn theo phương pháp khấu trừ. Có hóa đơn VAT.Báo cáo thuế các năm. Kê khai thuế điện tử đầy đủ, hồ sơ thuế đầy đủ. Không nợ thuế,nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.                                                                                        

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn                                                                                 

 Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

 

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập