Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty cổ phần đầu tư xây dựng thâm niên cao tại thành phố Hồ Chí Minh
Hinh

Ngân hàng công ty chuyển nhượng công ty cổ phần đầu tư xây dựng thâm niên cao tại thành phố Hồ Chí Minh
I. Thông tin chung

1.Thông tin chung của doanh nghiệp:                     
- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đấu Tư Xây Dựng...
-  Địa điểm: Quận 10, TP.HCM                                   
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Năm chính thức đi vào hoạt động: 2004
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng , Du lịch  . . .
- Lao động bình quân: 20 lao động
- Hiện trạng hoạt động: Đang hoạt động
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
                                          2014                     2015                  2016                       2017
Doanh thu                23.469.578.777    20.908.580.790  2.406.330.463               -

Lợi nhuận sau thuế    83.817.469          70.652.236      (985.572.106)       (50.068.394)
3. Tình hình tài chính doanh nghiệp (Có thể không cần cung cấp):
                            2014                      2015                            2016                    2017

Tổng giá trị   58.987.691.799   43.971.595.366       46.633.547.001      46.631.124.274
tài sản:
Lượng tiền mặt:1.574.905.018      849.719.505              275.268.994             11.963.882
Đầu tư tài chín:          -                                -                             -                                -
Tài sản:
lưu động:          57.899.289.059    43.381.218.948  46.752.385.774        46.631.124.274
Tài sản cố định: 1.085.980.013          587.953.691                  -                                 -
Nợ phải thu:  33.882.573.888     30.832.673.686   33.141.910.247        33.354.844.014
Nợ ngân hàng                            -                                     -                         -   
Nợ người bán: 30.020.619.647   24.369.250.184     27.202.493.193      27.202.493.193
Nợ khác                 -                                  -                                -                              -
4. Các thông tin doanh nghiệp có thể cung cấp thêm:
    - Phương án sản xuất kinh doanh:
    - Hệ thống phân phối, danh sách khách hàng:
 => Khách hàng các các Công ty may thuộc tập đoàn may Vinatex, Nhà máy đượng Bình Định
    - Các thế mạnh của doanh nghiệp:
    =>Có kinh nghiệm 14 năm thi công các công trình Xây dựng như : Nhà dân dụng, nhà công nghiệp,  Kho xưởng , Xưởng may cho các Công ty may thuộc Tập đoàn Vinatex, Xưởng nhiệt điện, Xưởng chế luyện, Xưởng hóa nghiệm…. thuộc Nhà máy đường Bình định.
    - Những thuận lợi khác:
    +  Công ty luôn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước và đã Quyết toán thuế với Chi Cục thuế Quận 10 đến năm 2015.
         +  Thực hiện báo cáo kê khai thuế hàng tháng, hàng năm đầy đủ với Chi cục thuế đến năm 2017.
        + Hiện nay, Công ty còn được khấu trừ tiền thuế trên báo cáo kê khai với Chi cục thuế , với số tiền là : là  272.267.831 đồng.
    - Lý do chuyển nhượng:
    => Không có người quản lý doanh nghiệp.
5. Hình thức chuyển nhượng:
       Chuyển nhượng toàn bộ : 100% cổ phần .
6. Giá chuyển nhượng: Thương lượng.
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK

Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn

Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập