Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng pháp nhân công ty TNHH vận tải hồ sơ sạch sẽ tại Hà Nội
Hinh

Ngân hàng công ty chuyển nhượng pháp nhân công ty TNHH vận tải hồ sơ sạch sẽ
I. Thông tin doanh nghiệp:
- Địa Chỉ: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công Ty TNHH
- Thành lập: 2015
- MSDN: 0106544xxx
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000 VNĐ
- Lĩnh vực hoạt động chính: Vận tải và giao nhận
- Tình hình hoạt động sản xuất:
                                               2015                 2016                   2017

  • Doanh thu:              302.564.636     2.737.158.697      909.292.825

  • Lợi nhuận sau thuế:198.701.67          366.061.5         1.353.871.507

- Tình trạng pháp lý:

  • Đầy đủ Giấy phép hoạt động. Không có vướng mắc pháp lý.
  • Có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô (vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe tải thường/công - ten - nơ)

- Hiện trạng: đang hoạt động, có doanh thu, hồ sơ đầy đủ. Có hóa đơn VAT.Báo cáo thuế các năm. Kê khai thuế điện tử đầy đủ, hồ sơ thuế đầy đủ. Không nợ thuế,nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn

Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập