Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Bán công ty TNHH xây dựng thâm niên cao tại thành phố Hồ Chí Minh
Hinh

Sàn mua bán doanh nghiệp bán công ty TNHH xây dựng thâm niên cao tại thành phố Hồ Chí Minh
I. Thông tin chung
1. Thông tin chung về doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH xây dựng...
-  Địa điểm:  Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0309093xxx
- Vốn điều lệ: 8.000.000.000 VNĐ
- Tình trạng pháp lý: Rõ ràng.
- Năm chính thức đi vào hoạt động: 2009
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng dân dụng và Công Nghiệp.
- Hiện trạng hoạt động: Hoạt động hiệu quả.
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
                                              2014                    2015                     2016                     2017
Doanh thu                    47.057.442.843    38.926.804.842    34.431.436.327    10.772.880.404
Lợi nhuận sau thuế         102.248.946          96.030.543            58.936.572           28.382.432
3. Tình hình tài chính doanh nghiệp (Có thể không cần cung cấp):
                                           2014                       2015                     2016                      2017
Tổng giá trị tài sản       37.575.270.061     38.370.905.922     32.112.342.911    22.889.409.697
Lượng tiền mặt              7.837.433.038          847.365.221          892.406.795      1.695.918.596
Đầu tư tài chính                       0                                0                         0                            0
Tài sản lưu động           36.787.958.277     37.781.315.015     30.859.570.188    21.811.955.158
Tài sản cố định                 776.409.091           589.590.907      1.252.772.723       1.077.454.539
Nợ phải thu                    14.351.496.766     21.088.856.913    12.853.355.070       2.608.890.567
Nợ ngân hàng                          0                       484.265.85      1.166.309.791                  0
Nợ người bán                  14.060.201.630    17.176.466.696    22.069.746.670       6.816.245.787
Nợ khác                            340.000.000              98.330.506       53.153.651                 7.123.335
4. Các thông tin doanh nghiệp có thể cung cấp thêm:
    - Phương án sản xuất kinh doanh:
    - Hệ thống phân phối, danh sách khách hàng:
    - Các thế mạnh của doanh nghiệp: Thi công đúng tiến độ, chất lượng và hồ sơ thanh toán rõ rang đúng theo quy định.
    - Những thuận lợi khác: Thương hiệu công ty đã cơ bản được khách hàng biết vả tin tưởng, các công trình đã thi công luôn đạt chất lượng và đem lại sự hài lòng cho Chủ đầu tư. Tình hình tài chính, công nợ đến thời điểm hiện tại rõ ràng và thuận lợi để phát triễn. Công ty được các tổ chức Ngân hàng đánh giá tốt trong quá trình hoạt động, đã và đang cung cấp tín dụng, hạng mức tương đối cao để làm bảo lãnh và vay tín chấp khi cần thiết.
    - Lý do chuyển nhượng: Chủ Doanh nghiệp đang kiêm nhiệm một số công ty khác.
6. Hình thức chuyển nhượng:
   Chuyển nhượng toàn bộ nhưng không bao gồm thiết bị, xe và phương tiện vận tải.
7. Giá chuyển nhượng: 2.500.000.000đ ( Hai tỷ, năm trăm triệu đồng)

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn

Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập