Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty kinh doanh và sản xuất phần mềm quản lý, website tại Hà Nội.
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng công ty kinh doanh và sản xuất phần mềm quản lý, website tại Hà Nội.
I. Thông tin doanh nghiệp
1.Thông tin chung                 

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thiết kế website và phần mềm quản lý
-  Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội                                      
- Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
- Tình trạng pháp lý: Hoạt động bình thường
- Năm chính thức đi vào hoạt động: 2015
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh và sản xuất phần mềm quản lý, website
- Lao động bình quân: 3 người
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
                                  Từ T8/2015           2016                      2017   
Doanh thu:               231.000.000      397.000.000        250.000.000
Lợi nhuận sau thuế:       Lợi nhuận bằng doanh thu. Thuế ưu đãi 0%
3. Các thông tin doanh nghiệp có thể cung cấp thêm:
    - Phương án sản xuất kinh doanh: Kinh doanh phần mềm bán hàng tự viết
    - Hệ thống phân phối, danh sách khách hàng: Đang có khoảng 350 Khách Hàng Sử Dụng Phần Mềm, 15% gia hạn hàng năm
    - Các thế mạnh của doanh nghiệp: Có tài sản là phần mềm quản lý nhà hàng, bán hàng SoftNet được đánh giá cao trên thị trường.
    - Những thuận lợi khác:
    - Lý do chuyển nhượng: Chuyển đổi mô hình kinh doanh
4. Hình thức chuyển nhượng:
- Chuyển nhượng toàn bộ: Chuyển Nhượng Công Ty + Sản Phẩm + Hệ Thống Khách Hàng.
7. Giá chuyển nhượng:
- Chuyển nhượng toàn bộ công ty + sản phẩm + khách hàng: 200 triệu

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập