Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Bán phòng khám nha khoa tư nhân thâm niên cao, có lãi tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn bán phòng khám đa khoa tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chúng tôi là phòng khám đa khoa tư nhân hoạt  động uy tín và lâu năm tại Hà nội. Với hơn 18 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã phục vụ trực tiếp gần 30.000 khách hàng trong 5 năm qua( Số liệu thống kê thực tế,lưu trữ thông tin chi tiết của từng khách hàng.
- Tên phòng khám: Phòng khám nha khoa tư nhân...
- Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tình trạng: Đang hoạt động ổn định.
- Tình hình kinh doanh:            Năm 2017

+ Doanh thu:                7.000.000.000

+ Lợi nhuận sau thuế:   1.800.000.000

- Diện tích thuê mặt bằng: 180 m2 với giá 30 triệu đồng/ tháng. Còn thời hạn 5 năm.
- Số lượng lao động: 20 người

+ Bác sĩ: 4 người

+ Y tá: 10 người

+ Nhân viên khác: 6 người

- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ
- Giá chuyển nhượng: 4 tỷ VNĐ

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập