Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Bán phòng khám đa khoa tại quận Hai bà Trưng, Hà Nội
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn bán phòng khám đa khoa tại quận Hai bà Trưng, Hà Nội
- Tên phòng khám: Phòng khám đa khoa...
- Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tình trạng: Đang hoạt động ổn định.
- Doanh thu năm 2017: 100 - 200 triệu/ tháng

- Diện tích thuê mặt bằng: 100 m2, 4 tầng với giá 45 triệu đồng/ tháng. Còn thời hạn đến năm 2019. Có thể gia hạn

- Số lượng lao động: 6-10 người
- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ
- Giá chuyển nhượng: 1 tỷ VNĐ

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập