Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty cổ phần vận tải và thương mại tại Hà Nội
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng công ty cổ phần vận tải và thương mại tại Hà Nội
I. Thông tin doanh nghiệp:
1. Thông tin chung
- Tên công ty: Công ty cổ phần vận tải và thương mại

- Địa Chỉ: quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công Ty  cổ phần
- Thành lập: 06/2009
- MSDN: 0104017xxx
- Vốn điều lệ: 4.600.000.000 VNĐ

- Lĩnh vực hoạt động chính: Vận tải hành khách

- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ Giấy phép hoạt động. Có giấy phép con vận tải hành khách bằng taxi. Không có vướng mắc pháp lý.

- Hiện trạng: Có doanh thu, hồ sơ đầy đủ. Có hóa đơn VAT.Báo cáo thuế các năm. Kê khai thuế điện tử đầy đủ, hồ sơ thuế đầy đủ. Không nợ thuế,nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.
- Giá chuyển nhượng: 100 triệu VNĐ

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK

Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập