Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty cổ phần kinh doanh đồ gốm thâm niên cao tại thành phố Hồ Chí Minh
Hinh

Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng công ty cổ phần kinh doanh đồ gốm thâm niên cao tại thành phố Hồ Chí Minh
I. Thông tin doanh nghiệp:
1. Thông tin chung
- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần kinh doanh đồ gốm
- Địa Chỉ: Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Thành lập: 05/2008
- MSDN: 0303890xxx
- Lĩnh vực hoạt động chính: Chuyên kinh doanh gốm sứ, đồ lưu niệm. Đã có danh tiếng trên thị trường. Phân phối sản phẩm rộng rãi đi nhiều tỉnh thành.
2. Tình hình sản xuất kinh doanh
- Năm               :             2015                  2016                        2017
- Doanh thu         :2.256.829.720     2.773.238.690        2.648.974.674
- Lợi nhuận sau thuế: 12.831.239         9.791.964             8.125.246
3. Chuyển nhượng
- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ
- Giá chuyển nhượng: 6 tỷ VNĐ
- Có thể chuyển nhượng pháp nhân: Giá thương lượng

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập