Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải tại Hải Dương
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng công ty đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải tại Hải Dương
I. Thông tin doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Địa Chỉ:Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Thành lập: 10/2013
- MSDN: 0801039xxx
- Lĩnh vực hoạt động chính: Vận tải hàng hóa
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ Giấy phép hoạt động. Không có vướng mắc pháp lý.
- Hiện trạng: đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. có hóa đơn VAT. Kê khai thuế điện tử đầy đủ, hồ sơ thuế đầy đủ. Không nợ thuế,nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.
- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ hồ sơ công ty cùng tài sản là 3 xe tải đang phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giá chuyển nhượng: 1,5 tỷ VNĐ

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập