Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty dịch vụ bảo vệ có lãi tại Hà Nội
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng công ty dịch vụ bảo vệ có lãi tại Hà Nội
I. Thông tin doanh nghiệp
1.Thông tin chung                

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ
-  Địa điểm: Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0107004xxx
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ
- Tình trạng pháp lý: đang hoạt động
- Năm chính thức đi vào hoạt động: 2015
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ bảo vệ
- Lao động bình quân: 50 người
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
                                T10/2015        2016          2017         T7/2018
Doanh thu                  500tr             5tỷ             6tỷ              3tỷ

Lợi nhuận sau thuế    100tr             1tỷ            1,5tỷ           800tr
3. Hình thức chuyển nhượng
- Chuyển nhượng toàn bộ: 100% ( pháp nhân công ty + tài sản)

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

 
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập