Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng pháp nhân công ty TNHH giáo dục tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng pháp nhân công ty TNHH giáo dục tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
I. Thông tin doanh nghiệp
1.Thông tin chung                

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH giáo dục
-  Địa điểm: Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0311970xxx
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ
- Tình trạng pháp lý: đang hoạt động
- Năm chính thức đi vào hoạt động: 2012
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ giáo dục
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
                                         2016                         2017       
Doanh thu              :  762.537.500              880.059.500

Lợi nhuận sau thuế:   (206.345.124)              (503.127.127)
3. Hình thức chuyển nhượng
- Chuyển nhượng toàn bộ: 100%
- Giá chuyển nhượng: 45 triệu VNĐ

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

 
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập