Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng pháp nhân công ty TNHH thương mại dịch vụ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hinh

Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng pháp nhân công ty TNHH thương mại dịch vụ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội
I. Thông tin doanh nghiệp
- Tên công ty: Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp
- Địa chỉ: Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- MSDN: 0106840xxx
- Thành lập: 05/2015
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Buôn bán đồ dùng gia đình
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép

- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.
- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ 100%

- Giá chuyển nhượng: 40 triệu VNĐ

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập