Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải tại quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải tại quận Hoàng Mai, Hà Nội
I. Thông tin chung
- Tên công ty: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải
- Địa chỉ: Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Thành lập: Năm 2009
- Lĩnh vực đăng ký hoạt động : Kinh doanh vận tải, cho thuê xe tải, vận tải hành khách hàng hóa bằng đường bộ
- Công ty đã có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo hợp đồng
- Nộp tờ khai, BCTC các năm đầy đủ
- Đã tất toán các khoản vay vốn ngân hàng Hóa đơn còn sử dụng.
- Doanh nghiệp không nợ đọng thuế, không nợ ngân hàng, không công nợ - Tờ khai, Báo cáo thuế: Tháng, Quý, Năm nộp đầy đủ;
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài. Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
 
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập