Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng 03 cơ sở trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng 03 cơ sở trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội.
I. Thông tin
1. Cơ sở 1:
- Vị trí: Quận Hà Đông, Hà Nội.
- Số học sinh hiện tại: Dao động từ 40 đến 45 trẻ.
- Học phí: 2 triệu VNĐ/tháng.
- Tiền ăn: 35 nghìn VNĐ/ngày.
- Hiện tại có 02 lớp học, 05 giáo viên, 01 bếp và 01 quản lý.
- Hợp đồng thuê nhà 22 triệu VNĐ/tháng.
- Giá chuyển nhượng: 1,3 tỷ VNĐ.
2. Cơ sở 2:
- Vị trí: Huyện Thanh Trì, Hà Nội.
- Số học sinh hiện tại: Dao động từ 50 đến 60 trẻ.
- Học phí: 1,2 triệu VNĐ/tháng.
- Tiền ăn: 33 nghìn VNĐ/ngày.
- Hiện tại cso 03 lớp, 06 giáo viên, 01 bếp và 01 quản lý.
- Hợp đồng thuê nhà 15 triệu VNĐ/tháng.
- Giá chuyển nhượng: 1 tỷ VNĐ
3. Cơ sở 3
- Địa chỉ: huyện Thanh Trì.
- Học sinh hiện tại: Dao động từ 20 đến 25 trẻ
- Học phí: 900 nghìn VNĐ/tháng
- Tiền ăn: 33 nghìn VNĐ/ ngày
- Hiện tại cso 02 lớp, 02 giáo viên, 01 bếp và 01 quản lý.
- Hợp đồng thuê nhà 13 triệu VNĐ/tháng
- Giá chuyển nhượng: 500 triệu VNĐ.
4. Tình hình hoạt động.
- Hiện nay cả 03 trường đang hoạt động rất tốt, lượng học sinh ổn định và đang gia tăng, có thể phát triển thành trung tâm tiếng anh, kỹ năng sống, âm nhạc hoặc các hoạt động giáo dục khác phù hợp với lứa tuổi mầm non, tiểu học.
5. Hình thức chuyển nhượng
- Chuyển nhượng 60% cổ phần hoặc chuyển nhượng toàn bộ
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài. Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
 
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập