Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng công ty sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
I. Thông tin doanh nghiệp
1.Thông tin chung
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ....
- Địa điểm: Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0108079xxx
- Vốn điều lệ: 1.668.000.000
- Tình trạng pháp lý: Đang hoạt động bình thường
- Năm chính thức đi vào hoạt động: 12/2017
- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn dược phẩm, thực phẩm chức năng
- Lao động bình quân: 10
- Hiện trạng hoạt động: Hoạt động hiệu quả
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
                                                  2018                  5/2019
Doanh thu                          300.000.000          500.000.000
Lợi nhuận sau thuế:           100.000.000          166.000.000

3. Các thông tin doanh nghiệp có thể cung cấp thêm:
- Phương án sản xuất kinh doanh: Có 8 sản phẩm đăng ký với Cục vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y Tế bán buôn bán lẻ toàn quốc
- Hệ thống phân phối, danh sách khách hàng: Có
- Các thế mạnh của doanh nghiệp: Độc quyền toàn quốc 8 sản phẩm
- Những thuận lợi khác: Đã có sản phẩm sẵn và số đăng ký chỉ việc tái sản xuất và phân phối
- Danh mục tài sản chuyển nhượng:
STT                          Tên tài sản      
 1             Pháp nhân Công ty, có sẵn hóa đơn VAT
 2             Hàng còn trong kho, tính theo giá gốc sản xuất
 3             Số đăng ký độc quyền với Bộ Y Tế 8 sản phẩm (Số đăng ký là mãi mãi)

4. Hình thức chuyển nhượng:
- Chuyển nhượng toàn bộ: 100%
5. Giá chuyển nhượng: 400.000.000 VNĐ
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài. Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập