Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng pháp nhân công ty công nghệ phầm mềm tại Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Hinh
Qua ngân hàng công ty ICEBANK, chúng tôi muốn chuyển nhượng pháp nhân công ty công nghệ phầm mềm tại Huyện Gia Lâm, Hà Nội
I. Thông tin doanh nghiệp
- Tên công ty: Công ty TNHH công nghệ cao...
- Địa chỉ: Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
- MSDN: 010780xxx
- Thành lập: 04/2017
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Công nghệ phần mềm máy tính
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép hoạt động
- Hiện trạng: Tạm ngừng hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Nộp tờ khai, báo cáo tài chính đầy đủ các năm. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ khác.
- Chuyển nhượng toàn bộ: 100%
- Giá chuyển nhượng: 25 triệu VNĐ
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK -
nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập