Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty kinh doanh thương mại đang hoạt động hiệu quả tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE chúng tôi muốn chuyển nhượng công ty kinh doanh thương mại đang hoạt động hiệu quả tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
I. Thông tin doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ...
-  Địa điểm: Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0107890xxx
- Vốn điều lệ: 1.900.000.000 VNĐ
- Tình trạng pháp lý: Hoạt động bình thường
- Năm chính thức đi vào hoạt động:2017
- Ngành nghề kinh doanh: Buôn bán văn phòng phẩm thiết bị giáo dục
- Lao động bình quân: 10 người
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
                                       2017                      2018
Doanh thu                           0                   2.118.087.900   
Lợi nhuận sau thuế      (16.256.065)           (13.045.960)
- Giá chuyển nhượng: 350 triệu VNĐ
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài. Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập