Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, đang hoạt động tốt, có lời, không nợ thuế, không nợ ngân hàng tại tỉnh Bình Dương
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, đang hoạt động tốt, có lời, không nợ thuế, không nợ ngân hàng tại tỉnh Bình Dương
I. Thông tin doanh nghiệp
-  Tên công ty: Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ....
-  Mã số doanh nghiệp: 3702649xxx
-  Loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
-  Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương
-  Thành lập năm : 26/03/2018
-  Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ bảo vệ
-  Chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp, hợp đồng và khách hàng
- Giá chuyển nhượng: 150.000.000 triệu VNĐ
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài. Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập