Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty bảo vệ tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng công ty bảo vệ tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội
I. Thông tin doanh nghiệp
1. Thông tin chung
- Tên công ty: Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ...
- Địa chỉ: Quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- MSDN: 0105216xxx
- Thành lập: 2011
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ bảo vệ
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép. Hiện tại còn 17 hợp đồng dịch vụ, lượng khách hàng thường xuyên, ổn định.
- Lao động bình quân: 60 người
- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
                                    2015              2016                        2017
Doanh thu thực tế:    2.343.829.500   3.639.926.603         3.453.356.418
Lợi nhuận sau thuế:     260.000.000     350.000.000            300.000.000
3. Chuyển nhượng
- Chuyển nhượng toàn bộ: 100%
- Giá chuyển nhượng: 500 triệu VNĐ ( có thể thương lượng)
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK -
nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
 
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập