Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Bán pháp nhân Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư năm 2013 tại Quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội
Hinh

Qua Sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi cần bán pháp nhân Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư năm 2013 tại Quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội  như sau:
I. Thông tin pháp nhân:

- Tên công ty: Công ty cố phần thương mại dịch vụ và đầu tư
-Địa chỉ trụ sở chính: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp: 0105774xxx
-Vốn điều lệ: 1,9 tỷ VNĐ
-Thời gian thành lập: T1/2013.
- Lĩnh vực hoạt động: sản xuất, thương mại, dịch vụ
- Hiện trạng: Đang hoạt động
- Doanh thu: chưa phát sinh doanh thu.
- Không nợ thuế, hồ sơ đầy đủ.
- Chưa có hóa đơn. Đã nộp mẫu 06 đăng ký sử dụng hóa đơn theo phương pháp khấu trừ.

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài. Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập