Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng 54% CP công ty kinh doanh thương mại đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán HNX, đủ điều kiện Niêm Yết HOSE
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE chúng tôi muốn chuyển nhượng 54% CP công ty kinh doanh thương mại  đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán HNX, đủ điều kiện Niêm Yết HOSE
I.    GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP:

1.    Thông tin về Doanh nghiệp:
-    Thành lập: 25/10/2010.
-    Trụ sở chính: tỉnh Sơn La.
-    Vốn điều lệ: 120.990.000.000 đồng, tương ứng với 12.099.000 cổ phần.
-    Ngày niêm yết: 28/07/2016.
-    Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 10.000.000 CP.
-    Từ ngày niêm yết chưa tăng vốn, đã trả cổ tức bằng cổ phiếu 02 lần:
    Lần 1: Ngày 25/09/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%, vốn điều lệ sau khi trả cổ tức là 110 tỷ.
    Lần 2: Ngày 02/02/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%, vốn điều lệ sau khi trả cổ tức là 120 tỷ.
    Ngày 26/07/2017: Cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
    Lợi nhuận chưa phân phối còn lại là: 15 tỷ (có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu thêm 1,5 triệu CP).
-    Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh thương mại.
-    Được hưởng mức thuế suất thuế TNDN là 5% áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến 01/01/2023. Sau thời gian này mức thuế suất thuế TNDN là 10% áp dụng dài hạn. (Mức thuế suất ưu đãi theo địa bàn, không phân biệt ngành nghề).
-    Cơ cấu cổ đông:
    Vốn nhà nước: 0%
    Cổ đông nước ngoài: 0,66%
    Cổ đông trong nước: 99,34%
    Số lượng cổ đông: 460 cổ đông
    Số lượng cổ phần có thể chuyển giao: 6.500.000 cổ phần, chiếm 54% vốn điều lệ.
    Có thể giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận ngay.
    Toàn bộ cổ phiếu là tự do chuyển nhượng.
2.    Tình hình tài chính:
-    Không có nợ xấu, lịch sử tín dụng tốt.
-    Không nợ thuế (Đã quyết toán thuế đến hết ngày 31/12/2017).
-    Hiện còn nợ ngân hàng 1,922 tỷ đồng, và sẽ tất toán ngay sau khi khớp lệnh.
-    Không có công nợ với đối tác và cá nhân khác.
-    Vốn điều lệ 120 tỷ hiện đang nằm ở các khoản mục như sau:
    Tài sản cố định (nhà xưởng, máy móc…):             39 tỷ

    Đầu tư vào Công ty con:                    58 tỷ
 

    Đầu tư vào công ty liên kết:               10,5 tỷ
 
    Hàng tồn kho:                                   13,4 tỷ
 

Tổng cộng:                                               120,9 tỷ   
3.    Thông tin đầu tư:
-    Bán 54% cổ phần, tương ứng với 6.500.000 cổ phần (Sáu triệu năm trăm nghìn cổ phần).
-    Bên bán thực hiện làm sạch sổ sách, tất toán toàn bộ các khoản công nợ trước khi bàn giao.
-    Bán cổ phần không bao gồm tài sản.
-    Giá bán: 4.770 đồng/CP, tương ứng với giá trị là 31.000.000.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ đồng).
II.    PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ:
1.    Giá chào bán tại Khoản 3 trên đây là giá bán không bao gồm tài sản, bên bán có trách nhiệm thực hiện quyết toán các khoản thuế, công nợ.
2.    Trụ sở vẫn đặt tại Sơn La, tài sản bên bán sẽ rút ra từng phần và có thể kéo dài trong năm 2019 theo thỏa thuận giữa hai bên.
3.    Bên bán có thể kết hợp với bên mua vận hành CTP kinh doanh mảng café, thương mại, xuất nhập khẩu café và các loại nông sản khác, doanh thu duy trì khoảng 200 - 300 tỷ/năm.
4.    Bên bán bàn giao toàn bộ quyền điều hành doanh nghiệp cho bên mua ngay sau khi Đại hội cổ đông bầu HĐQT mới.
5.    ROE và các chỉ số tài chính khác đủ ĐK chuyển sàn vào HOSE (Bên mua có thể tự chuyển sàn. Nếu bên mua có nhu cầu chuyển sàn thì phí chuyển sàn trọn gói là 400 triệu, bên bán đã thanh toán 200 tr, bên mua thanh toán tiếp 200 tr nữa cho đơn vị tư vấn)

6.    Bàn giao doanh nghiệp ngay sau khi hoàn tất khớp lệnh giao dịch.
III. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài. Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập