Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng 75% cổ phần Công ty kinh doanh khí hóa lỏng đã niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng 75% cổ phần Công ty kinh doanh khí hóa lỏng đã niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE
I.GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1.Thông tin về Doanh nghiệp:
-   Thành lập năm 2005.
-  Vốn điều lệ: 167 tỷ đồng, tương ứng với 16,7 triệu cổ phần
(Vốn điều lệ hiện nay là 129 tỷ đồng, DN đã nộp hồ sơ xin phép UBCK về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với giá trị là 38 tỷ đồng. Hồ sơ đã được chấp thuận nguyên tắc, dự kiến tháng 7/2018 DN sẽ tăng vốn điều lệ thêm 38 tỷ đồng này nữa).
-  Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng.
- Cơ cấu cổ đông: 100% là cá nhân trong nước.
- Vốn nhà nước: 0%
- Cổ đông nước ngoài: 0%
- Số lượng cổ đông: Khoảng 600 cổ đông
(Theo danh sách chốt quyền ĐHCĐ thường niên tháng 05/2018).
- Số lượng cổ đông lớn: 17 cổ đông, nắm giữ 75% cổ phần của DN.
2.Tình hình tài chính:
- Doanh thu 2016: 222 tỷ đồng lợi nhuận: 18,1 tỷ đồng
- Doanh thu 2017: 301 tỷ đồng lợi nhuận 29 tỷ đồng
- Không có nợ xấu, lịch sử tín dụng tốt.
- Không nợ thuế (quyết toán thuế hàng năm từ năm 2011 đến nay).
3.Thông tin đầu tư:
- Bán 75% cổ phần, tương ứng với 12,5 triệu cổ phần.
- Bên bán thực hiện làm sạch sổ sách, tất toán toàn bộ các khoản công nợ trước khi bàn giao.
- Bán cổ phần không bao gồm tài sản.
- Giá cổ phiếu hiện nay: 12.500 đồng/cp (29/06/2018).
- Là cổ phiếu trong danh sách được margin của HOSE với tỷ lệ 50%.
- Giá bán: 75 tỷ đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng), tương ứng với 6.000 đồng/cp.
II.PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
1. Giá chào bán tại Khoản 3 trên đây là giá bán không bao gồm tài sản, bên bán có trách nhiệm thực hiện quyết toán các khoản thuế, công nợ, chuyển trụ sở về địa chỉ mới theo yêu cầu của bên mua.
2. Phương thức thực hiện: Khớp lệnh thỏa thuận trên sàn giao dịch, phần chênh lệch thực hiện bù trừ giữa bên bán và bên mua.
3. Bên bán bàn giao toàn bộ quyền điều hành doanh nghiệp cho bên mua ngay sau khi Đại hội cổ đông bầu HĐQT mới.
4. Bên bán hỗ trợ toàn bộ các phần việc về: Công bố thông tin, đại hội cổ đông, tư vấn lựa chọn nhân sự để bầu thay thế HĐQT, BKS, ban GĐ, kế toán trưởng…
5. Bên bán thực hiện hoàn thiện hồ sơ chứng từ, sổ sách và hỗ trợ bên mua 06 tháng kể từ ngày chuyển nhượng cổ phần.

6. Bên bán hỗ trợ về doanh thu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bàn giao (nếu bên mua có nhu cầu).

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập