Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Bán 100% cổ phần Công ty đủ điều kiện Niêm Yết trên Sàn chứng khoán Hà Nội (HSE)
Hinh

Bán 100% cổ phần Công ty đủ điều kiện Niêm Yết trên Sàn chứng khoán Hà Nội (HSE)
I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP
 1. Thông tin về Doanh nghiệp:
- Thành lập: 2011
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng, tương ứng với 3.000.000 cổ phần (100% là CP phổ thông tự do chuyển nhượng)
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại.
- Cơ cấu cổ đông: 100% là cổ đông trong nước.
- Vốn nhà nước: 0%
- Cổ đông nước ngoài: 0%
- Số lượng cổ đông: 03 cổ đông, nắm giữ 100% cổ phần của DN.
2. Tình hình tài chính:
- Doanh thu năm 2016: 19 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 9 tỷ đồng.
- Doanh thu năm 2017: 6,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 25 triệu đồng.
- Không vay nợ ngân hàng hay bất kỳ tổ chức cá nhân nào.
- Không nợ thuế (quyết toán thuế đến hết 31/12/2017).
(Tham khảo tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán kèm theo Thư giới thiệu này)
3. Thông tin đầu tư:
- Bán 100% cổ phần, tương ứng với 3 triệu cổ phần.
 - Bên bán đã thực hiện làm sạch sổ sách, tất toán toàn bộ các khoản phải thu, phải trả trước khi bàn giao.
- Công ty đã kiểm toán BCTC năm 2017, đủ điều kiện đăng ký đại chúng và giao dịch trên UPCoM trong vòng 90 ngày.
- Bán cổ phần không bao gồm tài sản. - Giá bán: 1,5 tỷ đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng), tương ứng với giá 500 đồng/cp.
II. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
1. Giá chào bán tại Khoản 3 trên đây là giá bán không bao gồm tài sản, bên bán có trách nhiệm thực hiện quyết toán các khoản thuế, công nợ, thu hồi các khoản đầu tư, chuyển trụ sở về địa chỉ mới theo yêu cầu của bên mua.
2. Phương thức thực hiện: 03 cổ đông lớn thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần sang cho bên mua. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thực hiện trong 01 ngày.
3. Bên bán bàn giao toàn bộ quyền điều hành doanh nghiệp, hồ sơ pháp lý, con dấu…cho bên mua ngay sau khi các bên hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng như mục 2 trên đây.
4. Bên bán hỗ trợ về doanh thu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bàn giao (nếu bên mua có nhu cầu).

III. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập