Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng pháp nhân công ty du lịch có giấy phép lữ hành quốc tế tại Hà Nội
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng pháp nhân công ty du lịch có giấy phép lữ hành quốc tế tại Hà Nội
I. Thông tin doanh nghiệp
1.Thông tin chung                    

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH lữ hành
-  Địa điểm: Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0108042xxx
- Tình trạng pháp lý: Hoạt động bình thường
- Năm chính thức đi vào hoạt động: 10/2017
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ du lịch

- Hiện trạng hoạt động: Hoạt động hiệu quả
- Đã có giấy phép lữ hành quốc tế.
3. Chuyển nhượng: Pháp nhân
- Giá chuyển nhượng: 230 triệu VNĐ (chưa bao gồm ký quỹ)

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập