Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng 60% công ty kinh doanh thương mại đã niêm yết chứng khoán trên sàn HNX
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng 60% công ty kinh doanh thương mại đã niêm yết chứng khoán trên sàn HNX
I.    GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1.    Thông tin chung
-    Thành lập: 2009.
-    Trụ sở chính: Hà Nội
-    Vốn điều lệ: 70 tỷ đồng, tương ứng với 7,0 triệu cổ phần
-    Ngày niêm yết: 03/2016. Từ ngày niêm yết đến nay chưa tăng vốn.
-    Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại.
-    Cơ cấu cổ đông:
  +  Vốn nhà nước: 0%
  + Cổ đông nước ngoài: NA
  +  Cổ đông trong nước: 99,55%
  +  Số lượng cổ đông: 272 cổ đông
  +  Số lượng cổ đông lớn: 11 cổ đông, nắm giữ 60% cổ phần của DN.
  +  Có thể giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận ngay.
  + Toàn bộ cổ phiếu là tự do chuyển nhượng.
2.    Tình hình tài chính
-    Không có nợ xấu, lịch sử tín dụng tốt.
-    Không nợ thuế (Đã quyết toán thuế đến hết năm 2018).
-    Có thể chuyển trụ sở về địa chỉ mới trong vòng 10 ngày kể từ ngày có nghị quyết của ĐHCĐ.
-    Không nợ BHXH. Số lượng nhân viên là 07 người, đã chuyển BHXH sang Công ty khác.
-    Không có công nợ với đối tác và cá nhân khác.
-    Vốn điều lệ 70 tỷ hiện đang nằm ở các khoản mục như sau:
 +   Tạm ứng cho 03 cá nhân:         45 tỷ
 +   Tiền mặt tại quỹ:            20 tỷ
 +   Tài sản cố định chờ xuất hóa đơn:     05 tỷ
               Tổng cộng:                70 tỷ       
3.    Thông tin đầu tư
-    Bán 60% cổ phần, tương ứng với 4.200.000 cổ phần (Bốn triệu hai trăm ngàn cổ phần).
-    Bên bán thực hiện làm sạch sổ sách, tất toán toàn bộ các khoản công nợ trước khi bàn giao.
-    Bán cổ phần không bao gồm tài sản.
-    Giá bán: 32 tỷ đồng (Ba mươi hai tỷ đồng).
II.    PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
1.    Giá chào bán tại Khoản 3 trên đây là giá bán không bao gồm tài sản, bên bán có trách nhiệm thực hiện quyết toán các khoản thuế, công nợ, chuyển trụ sở về địa chỉ mới theo yêu cầu của bên mua. Bên mua chuẩn bị giá trị tài sản tương ứng với phần giá trị vốn bên bán rút ra.
2.    Phương thức thực hiện: Khớp lệnh thỏa thuận trên sàn giao dịch, phần chênh lệch thực hiện bù trừ giữa bên bán và bên mua.
3.    Bên bán bàn giao toàn bộ quyền điều hành doanh nghiệp cho bên mua ngay sau khi Đại hội cổ đông bầu HĐQT mới.
4.    Bên bán hỗ trợ toàn bộ các phần việc về: Công bố thông tin, đại hội cổ đông, tư vấn lựa chọn nhân sự để bầu thay thế HĐQT, BKS, Tổng GĐ, Kế toán trưởng…
5.    Bên bán thực hiện hoàn thiện hồ sơ chứng từ, sổ sách và hỗ trợ bên mua 06 tháng kể từ ngày chuyển nhượng cổ phần.

6.    Bàn giao doanh nghiệp ngay sau khi hoàn tất khớp lệnh giao dịch.
III. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK -
nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập