Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng chi nhánh kiểm toán hạch toán độc lập, có đầy đủ giấp phép, chứng chỉ hoạt động tại Hà Nội
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng chi nhánh kiểm toán hạch toán độc lập, có đầy đủ giấp phép, chứng chỉ hoạt động tại Hà Nội
 

 

 
I. Thông tin chung về doanh nghiệp
 
 
- Tên công ty: Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn định giá
 
 
- Địa chỉ: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 
 
- Thành lập: 2017
 
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Kiểm toán, tư vấn định giá
 
 
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép, chứng chỉ hoạt động
 
 
- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Nộp tờ khai, báo cáo tài chính đầy đủ các năm. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ khác.
 
 
- Giá chuyển nhượng: Thỏa thuận
 
 
 
 
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
 
 
Hotline: 0904504858
 
 
Email: ceo@ice.com.vn
 
 
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
 
 
Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
 
 
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
 
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập