Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Bán 100% cổ phần Công ty đủ điều kiện Niêm Yết trên Sàn chứng khoán Hà Nội (HSE)
Hinh

I.GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP:

1.Thông tin về Doanh nghiệp:

 • Thành lập: 2002
 • Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng, tương ứng với 1.500.000 cổ phần (100% là CP phổ thông tự do chuyển nhượng)
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại.
 • Cơ cấu cổ đông: 100% là cổ đông trong nước.
 • Vốn nhà nước: 0%
 • Cổ đông nước ngoài: 0%
 • Số lượng cổ đông: 03 cổ đông, nắm giữ  100% cổ phần của DN.

2.Tình hình tài chính:

 • Doanh thu năm 2017: 180 tỷ đồng                -           Lợi nhuận: 80 triệu đồng.
 • Doanh thu năm 2018: 190 tỷ đồng                -           Lợi nhuận: 75 triệu đồng.
 • Doanh thu năm 2019: 90 tỷ đồng                  -           Lợi nhuận: 50 triệu đồng.
 • Không vay nợ ngân hàng hay bất kỳ tổ chức cá nhân nào (Đã từng vay nhưng đã tất toán toàn bộ, trong suốt quá trình vay, luôn luôn trong hạn, không có khoản vay nào quá hạn).
 • Không nợ thuế (quyết toán thuế đến hết 30/06/2019).
 • Doanh thu năm 2019 giảm do dừng hoạt động 4 tháng để quyết toán thuế và chuyển trụ sở.

3.Thông tin đầu tư:

 • Bán 100% cổ phần, tương ứng với 1,5 triệu cổ phần.
 • Bên bán đã thực hiện làm sạch sổ sách, tất toán toàn bộ các khoản phải thu, phải trả trước khi bàn giao.
 • Công ty đủ điều kiện đăng ký đại chúng và giao dịch trên UPCoM và đủ điều kiện đăng ký hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
 • Bán cổ phần không bao gồm tài sản.
 • Giá bán: 3 tỷ đồng (ba tỷđồng).

 

II.PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ:

1.Giá chào bán tại Khoản 3 trên đây là giá bán không bao gồm tài sản, bên bán có trách nhiệm thực hiện quyết toán các khoản thuế, công nợ, thu hồi các khoản đầu tư, chuyển trụ sở về địa chỉ mới theo yêu cầu của bên mua.

2.Phương thức thực hiện: 03 cổ đông lớn thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần sang cho bên mua. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thực hiện trong 01 ngày.

3.Bên bán bàn giao toàn bộ quyền điều hành doanh nghiệp, hồ sơ pháp lý, con dấu…cho bên mua ngay sau khi các bên hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng như mục 2 trên đây.

4.Bên bán hỗ trợ về doanh thu (có thu phí) trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bàn giao (nếu bên mua có nhu cầu).

 

 

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập