Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng pháp nhân công ty thiết bị và dịch vụ y tế thâm niên cao tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng pháp nhân công ty thiết bị và dịch vụ y tế thâm niên cao tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội
I. Thông tin doanh nghiệp
1. Thông tin chung
- Tên công ty: Công ty TNHH thiết bị xxx
- Địa chỉ: Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- MSDN: '0106378xxx
- Thành lập: 2013
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Thiết bị và dịch vụ y tế
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép hoạt động
- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Công ty có hóa đơn, không doanh thu. Nộp tờ khai, báo cáo tài chính đầy đủ các năm. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ khác.
 
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài. Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập