Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhương pháp nhân công ty du lịch doanh thu cao tại Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh
Hinh

Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng pháp nhân công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại dịch vụ du lịch tai Quận 3,TP Hồ Chí Minh
I. Thông tin doanh nghiệp
- Tên công ty:Công ty CP đầu tư phát triển thương mại dịch vụ du lịch xxx

- Địa chỉ: Quận 3,Thành Phố Hồ Chí Minh

- MSDN: 0314029xxx
- Thành lập: 09/2016
- Vốn điều lệ: 1.200.000.000 VNĐ
- Lĩnh vực kinh doanh chính: kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.
- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ 100%

-Giá bán : thỏa thuận.

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK -
nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập