Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng pháp nhân doanh nghiệp hóa chất doanh thu cao tại thành phố Hồ Chí Minh
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp chuyển nhượng pháp nhân doanh nghiệp hóa chất doanh thu cao tại thành phố Hồ Chí Minh
I. Thông tin doanh nghiệp
1. Thông tin chung
- Tên công ty: Doanh nghiệp tư nhân nhuộm xxxx
- Địa chỉ: Quận Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
- MSDN: 0302444xxx
- Thành lập: 2001
- Vốn điều lệ: 200.000.000 VNĐ
- Lĩnh vực kinh doanh chính: hoàn thiện sản phẩm nhuộm
- Doanh thu các năm:
  +  Năm 2019 : 19.194.415.570 /BC lãi 40.471.191
  + Năm 2018 : 18.763.450.122 / BC lỗ (65.212.557)
  +Năm 2017 : 16.377.806.631 /BC lỗ (86.654.753)
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép hoạt động
- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Nộp tờ khai, báo cáo tài chính đầy đủ các năm. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ khác
- Chuyển nhượng toàn bộ: 100%
- Giá chuyển nhượng: Thỏa thuận
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK -
nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập