Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu thành lập năm 2014 tại tỉnh Nghệ An,

Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu thành lập năm 2014 tại tỉnh Nghệ An.

I. Thông tin chung

- Vị trí: Thị Xã Hoàng Mai,Tỉnh Nghệ An

- Diện tích đất: 3000m2,trong đó có 300m2 là đất ở đô thị còn lại là đất vườn liền kề lâu dài

- Đất ở lâu dài

- Mặt tiền bám quốc lộ : 40m

- Số trụ bơm: 4 trụ : 2 trụ dầu, 1 trụ xăng,(1 trụ chưa lắp lên)

- Trữ lượng bể chứa: 50m3/3 bể : 2 bể chứa dầu,1 bể chứa xăng.

- 1 nhà văn phòng,và chỗ ngủ nghỉ của nhân viên 1 tầng x 100m2

- Hồ sơ pháp lý: Đầy đủ giấy phép hoạt động theo quy định

- Giá bán: 19 tỷ

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK

Hotline: 0904504858

Email: ceo@ice.com.vn

Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.

Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK -nganhangcongty.vn

Facebook Mua Bán Công Ty ICE -Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK -Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập