Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng công ty đã quyết toán hết năm 2019,doanh thu 20 tỷ
Hinh

Thông tin chung
- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần  xxxxxxx
- Địa điểm: TP Hải Phòng
- Mã số doanh nghiệp: 0106056xxx
-Thành lập: 12/2012

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Thương mại dịch vụ
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép hoạt động
- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Công ty chưa hóa đơn. Nộp tờ khai, báo cáo tài chính đầy đủ các năm. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ khác
- Doanh thu
 Năm 2017: 4.707.623.318 BC lãi 58.990.454
- Năm 2018: 3.773.553.000 BC lỗ(241.221.338)
- Năm 2019:1.444.265.140/BC Lỗ 679.252.571)
- Quý 1/2020: 462.350.000
- công ty đã quyết toán thuế hết năm 2019
- Chuyển nhượng toàn bộ: 100%
- Giá bán : Liên hệ tư vấn để được giá tốt nhất.
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK -
nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongt
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập