Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng 75% cổ phần công ty xây dựng công trình dân dụng trụ sở tại Nam Định giao dịch trên sàn HNX
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng 75% cổ phần công ty xây dựng công trình dân dụng trụ sở tại Nam Định giao dịch trên sàn HNX
I.    GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung
- Thành lập: 2003
- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng, tương ứng với 7.500.000 cổ phần (100% là CP phổ thông tự do chuyển nhượng)
- Ngành nghề kinh doanh:Xây dựng công trình dân dụng
- Cơ cấu cổ đông: 100% là cổ đông trong nước.
- Vốn nhà nước: 0%
- Cổ đông nước ngoài: 0%
- Bán 75% cổ phần, tương ứng với 5,620 triệu cổ phần.
- Bên bán đã thực hiện làm sạch sổ sách, tất toán toàn bộ các khoản phải thu, phải trả trước khi bàn giao.
- Công ty đủ điều kiện đăng ký đại chúng và giao dịch trên HNX, đủ điều kiện đăng ký hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
- Bán cổ phần không bao gồm tài sản.
2. Tình trạng doanh nghiệp chuyển nhượng
- Sạch sẽ, không nợ thuế, không nợ ngân hàng, không có tranh chấp nội bộ và không có tranh chấp với bên thứ ba.
- Toàn bộ vốn điều lệ hiện đang nằm ở các khoản đầu tư, bên bán thực hiện thoái vốn và đầu tư vào các doanh nghiệp mới do bên mua chỉ định.
- Toàn bộ cổ phần là tự do chuyển nhượng (Không còn cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng).
- Có thể ĐHCĐ và chuyển giao quyền điều hành ngay.
- Có thể tăng vốn điều lệ lên mức vốn mới theo yêu cầu của bên mua.
- Có thể chuyển trụ sở đến bất kì tỉnh thành nào bên mua yêu cầu.
3. Giá bán: 25 tỷ đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập