Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
chuyển nhượng công ty xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đã quyết toán hết năm 2018 tại Hà Nội
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng pháp nhân công ty truyền thông, quảng cáo  tại quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội.
I. Thông tin doanh nghiệp
1. Thông tin chung
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH SƠN MÀI MỸ NGHỆ XXXX
- Địa chỉ: Huyện Phú Xuyên,Hà Nội
- MSDN: 0106333xxx
- Thành lập: 2013
- Vốn điều lệ:
- Doanh thu các năm :
+ Năm 2019:7.686.805.119/BC lãi 10.226.074
+ Năm 2018: 0
+ Năm 2017: 7.296.827.409 /BC lãi 6.863.936
+ Năm 2016 : 0
+ Năm 2015: 745.500 /BC lỗ 131.321.586
+ Năm 2014:1.028.221.040 /BC lãi 25.375.458
+ Năm 2012: 294.374.960/BC lỗ 30.011.129
Đã quyết toán hết năm
- Lĩnh vực kinh doanh chính:Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ nhập khẩu gỗ
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép hoạt động
- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Công ty có doanh thu. Nộp tờ khai, báo cáo tài chính đầy đủ các năm. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ khác.
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài. Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
 
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập