Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
chuyển nhượng pháp nhân công ty bảo vệ tại Nghệ An
Hinh
Sàn mua bán doanh nghiệp ICE chuyển nhượng pháp nhân công ty bảo vệ tại Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An.
I. Thông tin doanh nghiệp
- Tên công ty: Công ty  Cổ phần dịch vụ bảo vệ...
- Địa chỉ: Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An.
- MSDN: 2901688xxx
- Thành lập: 2014
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ bảo vệ
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép. Có các hợp đồng dịch vụ và lượng nhân viên, khách hàng ổn định

- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.

-Doanh thu các năm:

+Năm 2019:1.814.704.508/BC lỗ (164.546.444)
+Năm 2018:1.246.304.132/BC lãi 4.948.906
+Năm 2017:1.018.880.908/BC lãi 6.597.858
+Năm 2016:762.097.906/BC lỗ (9.013.773) 

- Giá chuyển nhượng:Liên hệ tư vấn để được giá tốt nhất.

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK -
nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập