Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng pháp nhân công ty bán vật liệu xây dựng tại Hà Nội.
Hinh

Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng Công ty kinh doanh Vật liệu xây dựng tại Hà Nội
I. Thông tin chung
- Tên doanh nghiệp: Công ty kinh doanh Vật liệu xây dựng xxxx

-Loại hình công ty:
- Địa điểm:Quận Hà Đông,TP Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp:010xxxx
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ Giấy phép hoạt động. Không có vướng mắc pháp lý.
- Tình trạng hoạt động: Công ty có doanh thu cao. Đã nộp mẫu 06- áp dụng phương pháp tính thuế VAT khấu trừ. Báo cáo thuế các năm. Kê khai thuế điện tử đầy đủ, hồ sơ thuế đầy đủ. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.
- Năm chính thức đi vào hoạt động: 2016

Doanh thu công ty các năm:
+Năm 2020  1.421.959.495
+Năm 2019:  2.630.564.861 Lãi
+Năm 2018:47.384.764.206 Lãi 76.697.177
+Năm 2017:21.232.968.823 Lãi 29.497.971
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Chuyển nhượng toàn bộ pháp nhân công ty
- Giá chuyển nhượng: Liên hệ tư vấn để được giá tốt nhất.

II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK -
nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn
Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập