Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng pháp nhân công ty xây dựng đã quyết toán thuế hết 2019
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng pháp nhân Công ty cổ phần xây dựng và thương mại xxx tại Hà Nội
I. Thông tin chung về doanh nghiệp
- Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại xxx
- Địa chỉ: Quận Thường Tín ,TP Hà Nội
- MSDN: 0102743xxx
- Thành lập: 2008
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Xây dựng.
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép hoạt động,
- Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Nộp tờ khai, báo cáo tài chính đầy đủ các năm. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ khác.
-Doanh thu các năm:
+Năm 2020:898.430.908/BC lỗ (605.330.263)  
+Năm 2019:2.498.267.700/BC lãi 7.661.381
+Năm 2018:16.321.660.126/BC lỗ (11.227.867)
+Năm 2017:44.444.240.685/BC lãi 265.006.420
+Năm 2016:1.402.352.149/BC lãi 19.318.923
+Năm 2015:3.928.834.458/BC lãi 8.314.039
+Năm 2014:1.570.985.676/BC lãi 199.657.484
+Năm 2013:2.670.757.987/BC lãi 188.088.609
++ Đã quyết toán hết năm 2019
- Giá chuyển nhượng: Liên hệ tư vấn để được giá tốt nhất.
II. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.

Chuyên trang Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGHIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập