Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Đăng ký gửi bán

Kính mời Quý Khách đăng ký gửi bán công ty qua Ngân Hàng Công Ty tại đây: 

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô thông tin để cung cấp đầy đủ thông tin cho Ngân hàng làm Bản chào bán công ty. Thông tin càng đầy đủ và chi tiết sẽ giúp khách hàng mua và các nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn và quyết định mua lại nhanh hơn. Các Công ty gửi bán qua Ngân Hàng Công Ty sẽ được chuyên viên ngân hàng liên hệ tư vấn và thẩm định hồ sơ công ty. Các công ty gửi bán đều phải cam kết tại thời điểm Bán công ty không nợ thuế, không vay ngân hàng và không còn công nợ khách hàng. Các công ty hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được Ngân hàng hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán và hoàn thiện đầy đủ các nghĩa vụ nhà nước còn tồn đọng. 

 

ĐĂNG KÝ BÁN
ĐĂNG KÝ BÁN
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
V. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập