Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Đăng ký gửi bán

Quý khách có thể Đăng ký KÝ GỬI CÔNG TY tại đây:

Qua nhiền năm hoạt động Sàn mua bán doanh nghiệp ICE nhận thấy nhiều chủ Doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân khác nhau mà không có nhu cầu hoạt động công ty nhưng để duy trì hoạt động cho Công ty, kê khai báo cáo thuế cho Công ty hàng tháng, hàng quý thì bắt buộc phải mất chi phí để thuê kế toán, hoặc các công ty kế toán làm tránh các khoản phạt không đáng có bởi vì các chính sách thuế thay đổi và cập nhập liên tục. Cũng có nhiều chủ doanh nghiệp do không muốn tốn kém chi phí, hoặc bị cơ quan thuế phạt do không biết báo cáo thuế nên đã nghĩ tới việc giải thể cho Công ty, mất thêm khá nhiều chi phí và thời gian để làm thủ tục giải thể. Chính bởi những lý do đó, Sàn mua bán doanh nghiệp ICE cho ra đời Ngân Hàng Công Ty - ICE Bank nhằm mục đích giúp cho các chủ Doanh nghiệp tìm một địa chỉ tin cậy chuyên nghiệp để KÝ GỬI CÔNG TY miễn phí, vừa để duy trì hoạt động cho Công ty không mất tiền thuê kế toán, vẫn sử dụng được công ty khi cần, vừa để tiếp cận các khách hàng, nhà đầu tư có nhu cầu mua công ty, khi cần có thể bán thu hồi được các chi phí thành lập và vận hành công ty trước đó, không mất các chi phí giải thể công ty lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Các công ty sau khi được KÝ GỬI tại Ngân hàng để Bán sẽ được các chuyên viên kế toán chuyên nghiệp của Ngân hàng thẩm định và rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, giấy tờ, chứng từ để đảm bảo các công ty là các công ty "Sạch", không nợ thuế, nợ ngân hàng, khách hàng và chứng từ hóa đơn đầy đủ. Sau đó các bộ phận chuyên môn tại Ngân hàng sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ sổ sách kế toán còn thiếu cho Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, đảm bảo công ty sẽ đầy đủ hồ sơ, và có thể quyết toán thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

ĐĂNG KÝ GỬI
ĐĂNG KÝ GỬI
I. ĐĂNG KÝ GỬI CÔNG TY
II. THÔNG TIN GỬI CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập