Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Đăng ký gửi bán

Quý khách có thể Đăng ký dịch vụ Kế toán thuế cho Công ty tại đây:

Dịch vụ Kế toán thuế chuyên cung cấp các dịch vụ làm kế tóan, kiểm toán, dịch vụ thuế chuyên nghiệp.

Dịch vụ Kế toán thuế cho doanh nghiệp: 

1. Dịch vụ kế toán trọn gói
2. Dịch vụ kê khai thuế cho doanh nghiệp
3. Dịch vụ làm báo cáo tài chính 
4. Dịch vụ làm thủ tục phát hành hóa đơn
5. Cung cấp chữ ký số kê khai qua mạng và đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp
6. Dịch vụ làm hoặc hoàn thiện sổ sách kế toán các năm cho Doanh nghiệp
7. Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế cho Doanh nghiệp

 

ĐĂNG KÝ
I. THÔNG TIN LIÊN HỆ
II. THÔNG TIN NHU CẦU DỊCH VỤ
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập