Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Loại công ty

Mã số Công ty Ngành nghề Giá (VNĐ) Tỉnh thành Chi tiết
BCT - 262 Công ty TNHH xây dựng Sông Mã (somaco) Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 2.500.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 235 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng... Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 5.000.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 223 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 40.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 106 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 83 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 81 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 80 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 58 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 49 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập