Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Loại công ty

Mã số Công ty Ngành nghề Giá (VNĐ) Tỉnh thành Chi tiết
BCT - 275 Công ty cổ phần xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 6.000.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 262 Công ty TNHH xây dựng Sông Mã (somaco) Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 2.500.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 240 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc & đầu tư thương mại Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 45.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 235 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng... Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 5.000.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 223 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 40.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 204 Công ty CP Đo Đạc Bản Đồ Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 65.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 178 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn thiết kế An Phát 588 Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 40.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 157 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 156 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP xxx Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 114 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 113 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 112 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 110 Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 107 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 106 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 104 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 101 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 97 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ xxx Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 96 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ xxx Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 83 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 82 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 81 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 80 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 74 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ xxx Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 71 CÔNG TY TNHH xxx Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Bà Rịa Vũng Tàu Chi tiết
BCT - 70 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 66 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG xxx Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 63 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI xxx Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 60 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 59 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 58 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 57 CÔNG TY CỔ PHẦN MCO-PHÁT TRIỂN XX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 54 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 53 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 49 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 48 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XXX Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập