Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Xây dựng đấu thầu

Mã số Công ty Ngành nghề Giá (VNĐ) Tỉnh thành Chi tiết
BCT - 640 Công ty xây dựng doanh thu đều các năm tại Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 637 Công ty xây dựng thương mại doanh thu cao đã quyết toán hết năm 2020 Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 618 Công ty Xây dựng thương mại đã quyết toán hết năm 2018 Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 607 công ty xây dựng thương mại có doanh thu đều các năm. Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 605 Công ty xây dựng doanh thu đều các năm tại Hà Nội. Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 598 Công ty thiết kế xây dựng,nội thất có hợp đồng năng lực tại Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 597 Công ty xây dựng doanh thu cao đã quyết toán hết năm 2017 tại Đồng Nai Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Đồng Nai Chi tiết
BCT - 590 Công ty xây dựng thương mại có doanh thu ổn định Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 587 Công ty xây dựng có hợp đồng thi công tại Hồ Chí Minh Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 582 Công ty xây dựng có hợp đồng thi công tại Hố Chí Minh Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 577 Công ty xây dựng doanh thu đều các năm tại Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 576 Công ty tư vấn thiết kế xây dựng tại Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 574 Công ty thương mại xây dựng có hợp đồng thi công. Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 555 Công ty xây dựng có hợp đồng thi công tại Hồ Chí Minh Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 552 Công ty Xây dựng đã quyết toán hết năm 2019 doanh thu ổn định. Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 549 Công ty xây dựng và thương mại đang hoạt động tốt tại Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 540 Công ty xây dựng và bán máy công nghiệp đã quyết toán hết năm 2019 Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 533 Công ty xây dựng mã số đẹp,thành lâp năm 2013 Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 529 Công ty xây dựng đã quyết toán tại Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 524 Công ty có chứng chỉ xây dựng Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 30.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 520 Công ty CP XD giao thông xxx Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 504 Công ty xây dựng thành lập 2018 Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 502 Công ty xây dựng sản xuất bê tông tại Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 482 Công ty xây dựng sạch đẹp đã quyết toán hết quý 1/2020 Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Thái Nguyên Chi tiết
BCT - 477 Công ty xây dựng đã quyết toán,doanh thu các năm lãi Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 445 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại... Lựa chọn khác 200.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 429 Công ty TNHH dịch vụ thương mại xây dựng... Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 422 Công ty TNHH kỹ thuật thương mại và dịch vụ xây dựng Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 421 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 40.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 49 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng... Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 50.000.000 Hà Nội Chi tiết
hình loại công ty
ĐĂNG KÝ
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
Đủ Điều Kiện Đại Chúng
Đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán
Du lịch - Lữ Hành
Có hóa đơn
Xây dựng đấu thầu
Thương mại- Dịch vụ
Doanh thu cao
Thâm niên cao
Không doanh thu
Có lãi
Xuất Nhập Khẩu
Bảo vệ
Truyền Thông
Công Nghệ thông tin
Dược phẩm - TB Y Tế
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
V. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập