Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Có lãi

Mã số Công ty Ngành nghề Giá (VNĐ) Tỉnh thành Chi tiết
BCT - 633 Công ty kinh doanh xăng dầu lợi nhuận lãi các năm gần nhất. Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 631 Công ty thương mại sản xuất doanh thu có lãi các năm gần nhất. Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 623 Công ty thương mại có lãi các năm tại Hà Nội Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 603 Công ty vận tải doanh thu cao có lãi các năm tại Hà Nội. Vận Tải- Kho Vận - Chuyển phát nhanh 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 541 Công ty bán Vật liệu xây dựng doanh thu cao có lãi. Lựa chọn khác 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 539 Công ty phát triển công nghệ doanh thu ổn định có lãi các năm Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 535 Công ty TM doanh thu cao,có lãi các năm Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 534 Công ty kinh doanh vật liệu xây dựng đang hoạt động tốt Lựa chọn khác 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 528 Công ty thương mại doanh thu các năm có lãi Lựa chọn khác 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 489 Công ty khoa học công nghệ doanh thu lãi các năm Lựa chọn khác 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 418 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống... Nhà hàng - Đồ ăn nhanh 85.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 416 Công ty cổ phần giải trí và truyền thông Truyền thông- Quảng Cáo 40.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 415 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Du lịch - DV Du lịch 40.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 414 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 30.000.000 Hà Nội Chi tiết
hình loại công ty
ĐĂNG KÝ
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
Đủ Điều Kiện Đại Chúng
Đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán
Du lịch - Lữ Hành
Có hóa đơn
Xây dựng đấu thầu
Thương mại- Dịch vụ
Doanh thu cao
Thâm niên cao
Không doanh thu
Có lãi
Xuất Nhập Khẩu
Bảo vệ
Truyền Thông
Công Nghệ thông tin
Dược phẩm - TB Y Tế
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
V. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập