Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Xuất Nhập Khẩu

Mã số Công ty Ngành nghề Giá (VNĐ) Tỉnh thành Chi tiết
BCT - 604 Công ty Xuất nhập khẩu doanh thu đều các năm tại Hà Nội Xuất - Nhập khẩu 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 585 Công ty XNK thương mại trắng sạch chưa có doanh thu. Xuất - Nhập khẩu 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 567 Công ty TM Xuất nhập khẩu doanh thu cao tại Hà Nội Xuất - Nhập khẩu 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 521 Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội Xuất - Nhập khẩu 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 519 Công ty TNHH xxxx Việt Nam Vận Tải- Kho Vận - Chuyển phát nhanh 0 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 478 Công ty XNK thủ công mỹ nghệ doanh thu cao đã quyết toán Xuất - Nhập khẩu 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 463 Công ty xuất nhập khẩu tại Hà Nội Xuất - Nhập khẩu 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 458 Công ty kinh doanh rượu và cigar Xuất - Nhập khẩu 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 433 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Thương mại- Dịch Vụ 150.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 399 Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ Xuất - Nhập khẩu 25.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
hình loại công ty
ĐĂNG KÝ
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
Đủ Điều Kiện Đại Chúng
Đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán
Du lịch - Lữ Hành
Có hóa đơn
Xây dựng đấu thầu
Thương mại- Dịch vụ
Doanh thu cao
Thâm niên cao
Không doanh thu
Có lãi
Xuất Nhập Khẩu
Bảo vệ
Truyền Thông
Công Nghệ thông tin
Dược phẩm - TB Y Tế
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
V. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập