Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Công Nghệ thông tin

Mã số Công ty Ngành nghề Giá (VNĐ) Tỉnh thành Chi tiết
BCT - 655 Công ty công nghệ thông tin tại Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 653 Công ty công nghệ thông tin tại Hồ Chí Minh đã quyết toán Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 632 Công ty công nghệ thông tin doanh thu cao báo cáo lãi Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 630 Công ty công nghệ doanh thu ổn định báo cáo lãi. Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 599 Công ty lập trình máy tính có doanh thu ổn định các năm tại TP Hà Nội Lựa chọn khác 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 586 Công ty CNTT doanh thu ổn định có lãi các năm tại Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 583 Công ty lĩnh vực công nghệ thông tin tại Hà Nội Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 563 Công ty công nghệ thông tin doanh thu cao,có lãi các năm Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 561 Công ty CNTT doanh thu ổn định tại Hà Nội Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 518 Công ty công nghệ thành lập năm 2016 tại Hà Nội Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 481 Công Ty Tnhh Giải Pháp Tổng Thể LILOTECH Công nghệ thông tin - TB tin học 50.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 465 Công ty công nghệ thông tin tại Hà Nội Công nghệ thông tin - TB tin học 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 402 Công ty TNHH công nghệ thông tin Công nghệ thông tin - TB tin học 30.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 396 Công ty TNHH công nghệ cao... Công nghệ thông tin - TB tin học 25.000.000 Hà Nội Chi tiết
hình loại công ty
ĐĂNG KÝ
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
Đủ Điều Kiện Đại Chúng
Đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán
Du lịch - Lữ Hành
Có hóa đơn
Xây dựng đấu thầu
Thương mại- Dịch vụ
Doanh thu cao
Thâm niên cao
Không doanh thu
Có lãi
Xuất Nhập Khẩu
Bảo vệ
Truyền Thông
Công Nghệ thông tin
Dược phẩm - TB Y Tế
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
V. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập