Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Du lịch - Lữ Hành

Mã số Công ty Ngành nghề Giá (VNĐ) Tỉnh thành Chi tiết
BCT - 612 Công ty thương mại du lịch doanh thu cao đã quyết toán hết năm 2019 tại Hà Nội Du lịch - DV Du lịch 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 581 Công ty du lịch có doanh thu,có giấy phép lữ hành quốc tế tại Hồ Chí Minh Du lịch - DV Du lịch 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 578 Công ty TNHH TM du lịch và ẩm thực phố cổ Du lịch - DV Du lịch 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 527 Công ty du lịch doanh thu cao tại TP Hà Nội Du lịch - DV Du lịch 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 462 Công ty du lịch,lữ hành tại TPHCM Du lịch - DV Du lịch 0 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 432 Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ Du lịch - DV Du lịch 40.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 431 Công ty TNHH lữ hành Du lịch - DV Du lịch 230.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 423 Công ty TNHH du lịch quốc tế Du lịch - DV Du lịch 250.000.000 Hà Nội Chi tiết
hình loại công ty
ĐĂNG KÝ
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
Đủ Điều Kiện Đại Chúng
Đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán
Du lịch - Lữ Hành
Có hóa đơn
Xây dựng đấu thầu
Thương mại- Dịch vụ
Doanh thu cao
Thâm niên cao
Không doanh thu
Có lãi
Xuất Nhập Khẩu
Bảo vệ
Truyền Thông
Công Nghệ thông tin
Dược phẩm - TB Y Tế
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
V. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập