Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán

Mã số Công ty Ngành nghề Giá (VNĐ) Tỉnh thành Chi tiết
BCT - 476 Công ty Xây dựng giao thông và đầu tư BOT Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 30.000.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 475 Công ty Xây dựng công trình điện dân dụng Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 25.000.000.000 Nam Định Chi tiết
BCT - 474 Công ty kinh doanh TM,buôn bán VLXD Thương mại- Dịch Vụ 20.000.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 451 Công ty Xây dựng Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 3.000.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 448 công ty kinh doanh thương mại Thương mại- Dịch Vụ 32.000.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 447 Công ty cổ phần xây dựng Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 30.000.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 446 Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Thương mại- Dịch Vụ 32.000.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 425 Công ty cổ phần khí hóa lỏng Thương mại- Dịch Vụ 75.000.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 424 Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Thương mại- Dịch Vụ 31.000.000.000 Sơn La Chi tiết
hình loại công ty
ĐĂNG KÝ
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
Đủ Điều Kiện Đại Chúng
Đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán
Du lịch - Lữ Hành
Có hóa đơn
Xây dựng đấu thầu
Thương mại- Dịch vụ
Doanh thu cao
Thâm niên cao
Không doanh thu
Có lãi
Xuất Nhập Khẩu
Bảo vệ
Truyền Thông
Công Nghệ thông tin
Dược phẩm - TB Y Tế
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
V. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập