Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Thâm niên cao

Mã số Công ty Ngành nghề Giá (VNĐ) Tỉnh thành Chi tiết
BCT - 639 Công ty kinh doanh vật liệu xây dưng có thâm niên cao. Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 621 Công ty xây dựng có thâm niên lâu tại Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 592 Công ty Công nghệ điện tử tại Hà Nội Lựa chọn khác 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 580 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng Quý Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 568 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải Đức Cường Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 566 Công ty TNNH MTV Vũ Gia Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 564 Công ty xây dựng có hợp đồng thi công cầu đường tại Hà Nội Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 562 Công ty thương mại thâm niên cao tại Hà Nội Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 545 Công ty kiểm định về giáo dục tại Hà Nội Giáo dục - DV Giáo dục 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 531 Công ty thương mại thâm niên cao,báo cáo các năm lãi Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 512 Công ty công nghệ thông tin tại Hà Nội 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 511 Công ty tư vấn du học tại Hà Nội Giáo dục - DV Giáo dục 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 510 công ty tư vấn giáo dục tại Hà Nội. Giáo dục - DV Giáo dục 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 506 Công ty CP du học quốc tế xxx Giáo dục - DV Giáo dục 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 500 Công ty cơ khí đã quyết toán hết năm 2017 tại Hà Nội Cơ khí- Lắp máy 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 494 Công ty xây dựng,quyết toán hết năm 2017 doanh thu ổn định. Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 493 Công ty TNHH Xây dựng và du lịch,thâm niên cao Lựa chọn khác 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 485 Công ty Xây dựng có hồ sơ năng lực về cầu đường thành lập 2009. Xây dựng- Tư vấn Xây dựng- Thiết kế Giám sát 60.000.000 Hà Nội Chi tiết
BCT - 484 Công ty thâm niên cao,doanh thu đẹp Thương mại- Dịch Vụ 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 483 Công ty điện tử viễn thông doanh thu cao thành lập 2007 Viễn Thông 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 457 Công ty cổ phần đào tạo và bồi dưỡng xxx Giáo dục - DV Giáo dục 0 Hà Nội Chi tiết
BCT - 428 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ... Kinh doanh /Môi giới Bất động sản 40.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 409 Công ty TNHH sản xuất cơ khí xây dựng thương mại... Truyền thông- Quảng Cáo 10.000.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
BCT - 406 Trung tâm ngoại ngữ.... Giáo dục - DV Giáo dục 12.000.000.000 Hồ Chí Minh Chi tiết
hình loại công ty
ĐĂNG KÝ
I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
Đủ Điều Kiện Đại Chúng
Đã Niêm Yết Sàn Chứng Khoán
Du lịch - Lữ Hành
Có hóa đơn
Xây dựng đấu thầu
Thương mại- Dịch vụ
Doanh thu cao
Thâm niên cao
Không doanh thu
Có lãi
Xuất Nhập Khẩu
Bảo vệ
Truyền Thông
Công Nghệ thông tin
Dược phẩm - TB Y Tế
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
(Bạn có thể upload thêm các trang đăng ký kinh doanh công ty tại đây) (jpg|png|gif|JPG|PNG|GIF|jpeg|JPEG|pdf|PDF|doc|docx|xls|xlsx,xml)
V. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập