Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Quy định khách bán

Yêu cầu quý vị đọc kỹ lưỡng bản thoả thuận giữa NGÂN HÀNG CÔNG TY và khách hàng đăng tin bán doanh nghiệp để chọn hình thức bán tối ưu nhất trước khi đăng tin:

Quý vị hãy điền đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến bản thân và doanh nghiệp cần bán, lý do bán. Chúng tôi sẽ bảo mật toàn bộ thông tin quan trọng của quý vị . Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin đó đối chiếu với thông tin thành viên của quý vị để kiểm tra tính đúng đắn của thông tin và để liên lạc với quý vị khi cần thiết. Khách hàng điền đầy đủ và rõ ràng thông tin sẽ được ưu tiên xử lý tin lên hệ thống trước.

Các Công ty Quý khách có nhu cầu Bán phải đảm bảo đáp ứng các Điều Kiện sau:

- Công ty không nợ ngân hàng, không nợ thuế, không nợ Bảo Hiểm, không còn nợ bất kỳ nghĩa vụ nhà nước nào

- Công ty không nợ bất kỳ khách hàng nào hoặc còn các khoản công nợ còn tồn đọng tại thời điểm chuyển nhượng

- Công ty không có bất kỳ tranh chấp nào giữa các cổ đông hay đang bị kiện tụng 

Để việc chuyển nhượng của quý vị thành công, đề nghị quý vị cung cấp  cho chúng tôi những tài liệu sau:

1. Hồ sơ pháp lý : Đăng ký kinh doanh, mã số thuế, các quyết định phân đất, giấy chứng nhận(nếu có), phô tô CMNN của chủ doanh nghiệp.

2. Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo công nợ

3. Số lượng nhân viên? Trình độ nhân viên?

    TÌnh hình thực hiện các hợp đông lao động .

    Bảng lương tại thời điểm đăng ký bán công ty.

4. Phương án phát triển kinh doanh

5. Tổng giá trị  tài sản tại thời điểm bán công ty ? ( kèm theo bảng kê tài sản )

6. Giá trị chuyển nhượng.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin của quý vị chuyển cho chúng tôi được bảo mật và chỉ được chuyển cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của quý vị.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc kỹ bản thoả thuận này.

icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập