Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao

Quy định khách mua

Bản thoả thuận giữa NGÂN HÀNG CÔNG TY và khách hàng đăng tin cần mua doanh nghiệp:

Quý khách cần mua Công ty và Đăng ký Mua Công ty qua NGÂN HÀNG CÔNG TY cần đáp ứng các Điều Kiện sau:

- Các Khách hàng, nhà đầu tư có nhu cầu Mua Công ty CAM KẾT mua công ty về với mục đích hoạt động HỢP PHÁP, không mua bán hóa đơn, không vi phạm pháp luật.

- Khách hàng Mua Công ty hay người đứng ra giao dịch Mua Công ty mà không phải là Đại diện Pháp luật mới của Công ty sau khi Mua lại phải cam kết được Ủy quyền của Đại diện Pháp luật công ty để giao dịch Mua Công ty.

- Khách hàng Mua Công ty Cam kết chịu hoàn toàn Trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động của Công ty sau khi Mua lại.  

Quý vị hãy điền đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến bản thân và loại hình  doanh nghiệp quý vị cần mua. Chúng tôi sẽ bảo mật toàn bộ thông tin quan trọng của quý vị . Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin đó đối chiếu với thông tin thành viên của quý vị để kiểm tra tính đúng đắn của thông tin và để liên lạc với quý vị khi cần thiết. Khách hàng điền đầy đủ và rõ ràng thông tin sẽ được ưu tiên xử lý tin lên hệ thống trước.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc kỹ bản thoả thuận này.

icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập